ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)

היזמה למחקר יישומי בחינוך פועלת באמצעות שלושה ערוצי פעילות מרכזיים, שבהם משתתפים חוקרים, אנשי שדה ומקבלי החלטות: ועדות מומחים (קונסנזוס), קבוצות עבודה ועיבוד והנגשת ידע מחקרי.

הסבר על שלושת ערוצי הפעילות ב'קראו עוד'

 

 
 

מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2019 - היום

תרגום ועיבוד של ידע מחקרי

סוג פעילות: עיבוד והנגשת ידע מחקרי
מרכז פעילות: מוריה יזרעאלב
תקופת הפעילות: 2018 -

מת"ת - מידע תומך תכנון

סוג פעילות: עיבוד והנגשת ידע מחקרי
מרכז פעילות: ד"ר עדו ליטמנוביץ'
תקופת הפעילות: 2018 -

מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2018-2017
חברים בוועדה 

טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: ועדה פעילה: 2017 - היום

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: ועדה פעילה : 2017 - היום

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: רננה פרזנצ'בסקי אמיר
תקופת הפעילות:  ועדה פעילה: 2017- היום