ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)

היזמה למחקר יישומי בחינוך פועלת באמצעות שלושה ערוצי פעילות מרכזיים, שבהם משתתפים חוקרים, אנשי שדה ומקבלי החלטות: ועדות מומחים (קונסנזוס), קבוצות עבודה ועיבוד והנגשת ידע מחקרי.

הסבר על שלושת ערוצי הפעילות ב'קראו עוד'

 

 
 

יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: שירה זיוון
תקופת הפעילות: 2019 - היום

הכלה (inclusion) בבתי הספר בישראל

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: ערן ברק-מדינה
תקופת הפעילות: 2019-היום 

חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: ד"ר נירית טופול
תקופת הפעילות: 2019 - היום

מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2019 - היום

תרגום ועיבוד של ידע מחקרי

סוג פעילות: עיבוד והנגשת ידע מחקרי
מרכז פעילות: מוריה יזרעאלב
תקופת הפעילות: 2018 -

מת"ת - מידע תומך תכנון

סוג פעילות: עיבוד והנגשת ידע מחקרי
מרכז פעילות: ד"ר עדו ליטמנוביץ'
תקופת הפעילות: 2018 - היום

מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

סוג פעילות: קבוצת עבודה
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: 2018-2017
חברים בוועדה 

טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: ועדה פעילה: 2017 - היום

התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: עודד בושריאן
תקופת הפעילות: ועדה פעילה : 2017 - היום