ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)

איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: ד"ר סרגיי טנקלר
תקופת הפעילות: 2013 -2012

מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: יהושע רוזנברג
תקופת הפעילות: 2012-2010

הוראת ערבית במערכת החינוך העברית

סוג פעילות: צוות מומחים
מרכז פעילות: גיא רון-גלבוע
תקופת הפעילות: 2012-2010

חינוך בגיל הרך (גן-ג') : ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: ד"ר יעקב ב' יבלון
תקופת הפעילות: 2008-2005

חינוך בגיל הרך (גן-ג') : קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: דבורה פריד
תקופת הפעילות: 2011-2008

רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: גבי בוקובזה
תקופת הפעילות: 2010-2007

ידע מחקרי מתפתח בנושא שפה וקריאה בכלל וקריאה בערבית בפרט

סוג פעילות: צוות חברים מוועדת היגוי
מרכז פעילות: איתי פולק
תקופת הפעילות: יולי 2011

יחסי גומלין מורה-תלמיד

סוג פעילות: צוות חברים מוועדת היגוי
מרכז פעילות: אודית ניסן
תקופת הפעילות: 2009
פעילות מיוחדת: יום עיון וסדנה