ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פעילויות לפי סדר התרחשותן (מהמאוחרת למוקדמת)

מדידה והערכה בחינוך

סוג פעילות: וועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: חברי הועדה למדידה והערכה בחינוך
תקופת הפעילות: 2004-2006