ליצירת קשר | * English | * للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

יום עיון: אי שוויון וחינוך 2015

מועד האירוע: 29/12/2015, י"ז בטבת תשע"ו
וועדת קונסנסוס: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי: תפיסות בין לאומיות על אי-שוויון כלכלי והזדמנויות בחינוך

מועד האירוע: 08/09/2015, כ"ד באלול תשע"ה
צוות מומחים: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי: הצגת טיוטות הסקירות המדעיות

מועד האירוע: 17/06/2015, ל' בסיוון תשע"ה
צוות מומחים: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

קשרים בין הגידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך

מועד האירוע: 12/10/2013, ח' בחשוון תשע"ד
צוות מומחים: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש