ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

סדרת מפגשים לימודיים בנושא חינוך בלתי פורמלי

תאריך: 06/08/2015, כ"א באב תשע"ה
צוות מומחים: חינוך בלתי פורמלי
מצגות וחומרי רקע מהמפגש