יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

יום עיון: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו

תאריך: 01/11/2016
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי: מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

תאריך: 13/09/2016, י' באלול תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי: חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד - גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות

תאריך: 23/08/2016, י"ט באב תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי בנושא 'מחר 98'

תאריך: 18/03/2016, ח' באדר ב' תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש