יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

סמינר קיץ בנושא 'הערכת אפקטיביות בחינוך'

תאריך: 25/06/2006, כ"ט בסיוון תשס"ו
וועדת קונסנסוס: מדידה והערכה בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהסמינר

סמינר לימודי בנושא 'מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?'

וועדת קונסנסוס: מדידה והערכה בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהסמינר