יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

קשרים אפשריים בין חינוך מדעי לחינוך אזרחי

תאריך: 08/07/2021
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

יום עיון "העומדים מן הצד" 17.3.2021

: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה
מטעם מרכז TEC במכון מופ"ת ובשיתוף עם היוזמה, משרד החינוך וארגונים נוספים.

אזרחות ודת - מפגש מקוון 14.7.2020

תאריך: 14.7.2020
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

דמוקרטיה במשבר - מפגש מקוון 22.6.2020

תאריך: 22/06/2020
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

ערכים במשבר - מפגש מקוון 26.5.2020

ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה
1 2