יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

פורום תורת החינוך הבלתי פורמלי - מפגש 2

תאריך: 12/02/2020
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 3

תאריך: 16/12/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

פורום תורת החינוך הבלתי פורמלי - מפגש 1

תאריך: 12/11/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 2

תאריך: 16/09/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 1

תאריך: 04/08/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי