יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש הלמידה השלישי של צוות המומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך - פדגוגיה במקצועות ההומניסטיקה

תאריך: 07/06/2022
צוות מומחים: צוות מומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

מפגש הלמידה השני של צוות המומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך - הערכה במקצועות ההומניסטיקה

תאריך: 15/03/2022
צוות מומחים: צוות מומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

מפגש הלמידה הראשון של צוות המומחים לנושא לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

תאריך: 15/02/2022
צוות מומחים: צוות מומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

מפגש ראשון של צוות המומחים לנושא לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך

תאריך: 21/11/2021
צוות מומחים: צוות מומחים לנושא קידום לימודי הומניסטיקה במערכת החינוך