יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש שני: סוגיות מרכזיות ביצירת שותפויות וחשיבה על פתרונות וכלי פעולה

תאריך: 11/07/2022
צוות מומחים: קבוצת עבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP) בישראל

מפגש למידה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP) בישראל

תאריך: 23/05/2022
: קבוצת עבודה בנושא קידום מהלכי שותפות בין מחקר לפרקטיקה (RPP) בישראל