ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש לימודי בנושא 'מחר 98'

תאריך: 18/03/2016, ח' באדר ב' תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

יום עיון: אי שוויון וחינוך 2015

תאריך: 29/12/2015, י"ז בטבת תשע"ו
וועדת קונסנסוס: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש-דיון בספר: "בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי"

תאריך: 27/10/2015, י"ד בחשוון תשע"ו
וועדת קונסנסוס: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי: תפיסות בין לאומיות על אי-שוויון כלכלי והזדמנויות בחינוך

תאריך: 08/09/2015, כ"ד באלול תשע"ה
צוות מומחים: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

סדרת מפגשים לימודיים בנושא חינוך בלתי פורמלי

תאריך: 06/08/2015, כ"א באב תשע"ה
צוות מומחים: חינוך בלתי פורמלי
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי: הצגת טיוטות הסקירות המדעיות

תאריך: 17/06/2015, ל' בסיוון תשע"ה
צוות מומחים: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי שני: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

תאריך: 19/02/2014, י"ט באדר תשע"ד
וועדת קונסנסוס: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

יום עיון: קשרי הורים-מורים בעידן משתנה- מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם

תאריך: 16/02/2014, ט"ז באדר תשע"ד
וועדת קונסנסוס: בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי ראשון: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך

תאריך: 09/01/2014, ח' בשבט תשע"ד
וועדת קונסנסוס: מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
1 2 3 4 5 6 7