יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש ועדת חינוך לערכים 31.12.2019

ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 3

תאריך: 16/12/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

סיור במערכת החינוך של תל אביב - יפו 11.12.2019

ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

(A Whole school approach to social and emotional learning (SEL - גישה מערכתית ללמידה חברתית-רגשית

ועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך
סדנה למוזמנים

פורום תורת החינוך הבלתי פורמלי - מפגש 1

תאריך: 12/11/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 2

תאריך: 16/09/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

ישיבה פתיחה של ועדת חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

תאריך: 10/09/2019
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 1

תאריך: 04/08/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12