יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

הפסקה מתודית: העט מת? הצגת דוח בנושא הוראת הכתיבה וההקלדה בבתי ספר

תאריך: 23/07/2020
: מת"ת - מידע תומך תכנון / معلومات داعمة للتخطيط

אזרחות ודת - מפגש מקוון 14.7.2020

תאריך: 14.7.2020
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

דמוקרטיה במשבר - מפגש מקוון 22.6.2020

תאריך: 22/06/2020
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

ערכים במשבר - מפגש מקוון 26.5.2020

ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

פורום תורת החינוך הבלתי פורמלי - מפגש 2

תאריך: 12/02/2020
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

מפגש ועדת חינוך לערכים 3.2.2020

תאריך: 03/02/2020
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

כנס היוזמה 8.1.2020 - למידה רגשית-חברתית (SEL)

ועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12