ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

סמינר לימודי בנושא 'מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?'

וועדת קונסנסוס: מדידה והערכה בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהסמינר
5