ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

אירועים בעבר

סמינר קיץ בנושא 'הערכת אפקטיביות בחינוך'

תאריך: 25/06/2006, כ"ט בסיוון תשס"ו
וועדת קונסנסוס: מדידה והערכה בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהסמינר

יום עיון: אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר

תאריך: 30/11/2005, כ"ח בחשוון תשס"ו
צוות חברים מוועדת היגוי: -- Select --
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

סמינר לימודי בנושא 'מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?'

וועדת קונסנסוס: מדידה והערכה בחינוך
מצגות וחומרי רקע מהסמינר
1 2 3 4 5 6 7 8