יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - אירועים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

אירועים בעבר

מפגש לימודי: תוכניות לימודים בחברה מרובת מרכזים תרבותיים

תאריך: כ"ז טבת תשע"ח, 14.1.2018
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
חומרי רקע

מפגש לימודי: מגמות בכלכלה ובחברה בישראל

תאריך: כט' בכסלו תשע"ח, 17.12.2017
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
סדר יום, תקצירי הרצאות ומצגות

מפגש לימודי: שרשרת הפיתוח המקצועי וההדרכה במשרד החינוך

תאריך: ח' בכסלו תשע"ח, 26.11.2017
ועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך
סדר יום, נייר רקע וסיכום המפגש

מפגש לימודי: ידע עדכני על למידה והוראה

תאריך: ט"ז חשוון, 5.11.2017
ועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
סדר יום ותקצירי הרצאות

יום עיון: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

תאריך: י"ט בכסלו תשע"ז, 19.12.2016
צוות מומחים: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

יום עיון: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו

תאריך: 01/11/2016
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון

מפגש לימודי: מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

תאריך: 13/09/2016, י' באלול תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי: חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד - גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות

תאריך: 23/08/2016, י"ט באב תשע"ו
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש

מפגש לימודי (ישיבה למוזמנים): שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן

תאריך: 08/08/2016, ד' באב תשע"ו
צוות מומחים: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12