קשרים בין הגידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

קשרים בין הגידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך

מועד האירוע: 12/10/2013, ח' בחשוון תשע"ד
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
בהשתתפות: 12/10/2013, ח' בחשוון תשע"ד