יום עיון: צילומי שיעורים כמרכיב בפיתוח מקצועי של מורים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

יום עיון: צילומי שיעורים כמרכיב בפיתוח מקצועי של מורים

מועד האירוע: 11/02/2013, א' באדר תשע"ג
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון
צוות מומחים: איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
במסגרת הפעילות בנושא "איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?" נערך יום עיון בהשתתפות פרופ' שרלוט דניאלסון (Charlotte Danielson), שפיתחה מסגרת להוראה (FFT), ומר מרק אטקינסון (Mark Atkinson) , שפיתח כלי לצילום שיעורים בווידאו (Teachscape). פרופ' דניאלסון ומר אטקינסון הציגו את השיטה ואת הכלים הטכנולוגיים כדוגמה מתוקֶפת ושיטתית לשימוש בווידאו לצורך התפתחות מקצועית של מורים. פרופ' מיכל בלר, מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (הראמ"ה), ומר מוטי רוזנר, מנהל אגף א' להתפתחות מקצועית לעובדי הוראה של משרד החינוך, הציגו את נקודת המבט הישראלית בנושא הערכה ופיתוח של מורים. בקבצים המופיעים מטה ניתן למצוא קישורים לצילומי ההרצאות מיום העיון.
הפעילות בהזמנת קרן טראמפ
 
בהשתתפות: 11/02/2013, א' באדר תשע"ג