ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

רב שיח: מדיניות כוללת לתחום החינוך הבלתי פורמלי

מועד האירוע: 18.7.2016
Hebrew materials
: חינוך בלתי פורמלי
ביזמה הסתיים לאחרונה מהלך לימודי בנושא החינוך הבלתי פורמלי בישראל, מהלך שבסיומו נכתב : 'חינוך בלתי פורמלי לילדים, נוער וצעירים בישראל ‒ עדויות מהשדה וסיכום תהליך למידה'. נציגי מינהל חברה ונוער לקחו חלק במהלך הלימודי ותרמו לו. הדוח מציג ומתאר בתמצית חלק לא מייצג מהעושים במלאכה – מטרותיהם, אופני פעולתם, הישגיהם וכן אתגרים וחסמים שאיתם הם מתמודדים. הדוח מציע לעוסקים בתחום ולקובעי המדיניות לקיים בירור מעמיק בשלוש דילמות מרכזיות שעלו במהלך הלימודי:
  • האם ראוי להסדיר בחוק זכאות לחינוך הבלתי פורמלי?
  • האם ראוי שהכשרה בתחום החינוך הבלתי פורמלי תהיה תנאי סף לעיסוק בתחום?
  • האם ראוי שיהיה גוף אחד ארצי שמרכז את החינוך הבלתי פורמלי?
בהמשך לכך, היזמה שמחה להיענות לפניית המינהל ולקיים מפגש-שיחה בין בכירי המינהל לבין כתריסר מומחים בעלי ניסיון בתחומים שונים של חינוך בלתי פורמלי. מטרת המפגש היא לברר את הצורך בעיצוב מדיניות כוללת לתחום החינוך הבלתי פורמלי, לדון בעקרונות מנחים למדיניות כזו ולשקול אפשרויות היערכות מינהל חברה ונוער לַמהלך.
 
בהשתתפות: 18.7.2016