סדרת מפגשים לימודיים בנושא חינוך בלתי פורמלי
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

סדרת מפגשים לימודיים בנושא חינוך בלתי פורמלי

מועד האירוע: 06/08/2015, כ"א באב תשע"ה
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: חינוך בלתי פורמלי
בקיץ תשע"ה (2015) קיים צוות המומחים בנושא חינוך בלתי פורמלי סדרת מפגשים. כל אחד מן המפגשים עסק בהיבט שונה של החינוך הבלתי פורמלי. להלן חומרי הרקע שהוכנו לקראת כל אחד מן המפגשים:
 
בהשתתפות: 06/08/2015, כ"א באב תשע"ה