ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

אירועים

מפגש לימודי: מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

מועד האירוע: 13/09/2016, י' באלול תשע"ו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
בהשתתפות: 13/09/2016, י' באלול תשע"ו