מפגש לימודי: חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד - גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד - גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות

מועד האירוע: 23/08/2016, י"ט באב תשע"ו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
בהשתתפות: 23/08/2016, י"ט באב תשע"ו