מפגש לימודי בנושא 'מחר 98'
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי בנושא 'מחר 98'

מועד האירוע: 18/03/2016, ח' באדר ב' תשע"ו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
בהשתתפות: 18/03/2016, ח' באדר ב' תשע"ו