סמינר לימודי בנושא 'מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?'
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

סמינר לימודי בנושא 'מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?'

מצגות וחומרי רקע מהסמינר
וועדת קונסנסוס: מדידה והערכה בחינוך
ועדת המומחים לנושא מדידה והערכה בחינוך קיימה בחורף תשס"ה (2004-2005) שני ימי סמינר לימודי בנושא מה צריכים לדעת העוסקים במדידה ובהערכה בחינוך?
 
בהשתתפות: