יום עיון: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

יום עיון: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל

מועד האירוע: י"ט בכסלו תשע"ז, 19.12.2016
צילומי הרצאות, מצגות וחומרי רקע מיום העיון
צוות מומחים: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
יום העיון שהתקיים במכון ון ליר בירושלים סיכם מהלך לימודי שהוביל צוות מומחים שבו חברים: פרופ' לאה אחדות, פרופ' מיכל בלר, מר נועם זוסמן, פרופ' טל ז'רסקי, ד"ר איריס טבק, פרופ' אורלי מנור.
ביום העיון הוצגו תיאור וסיכום של עבודת צוות המומחים בנושאים הבאים:
  • הפוטנציאל והחשיבות של מחקרי אורך בתחום החינוך בעולם ובישראל
  • שימוש בנתונים מינהליים למטרות מחקר
  • איזון בין הגנת הפרטיות לבין הטוב הציבורי שאפשר להפיק ממחקרי אורך
בנוסף, ביום הוצגה סקירה מדעית שצוות המומחים הזמין במסגרת המהלך הלימודי.
כמו כן הייתה בו הרצאת אורח של פרופ' דיוויד קפלן (Prof. David Kaplan) מאוניברסיטת מדיסון שבוויסקונסין.
במושב האחרון הוצגו תובנות והצעות של צוות המומחים בעקבות המהלך הלימודי ודבר משרד החינוך.
 
בהשתתפות: י"ט בכסלו תשע"ז, 19.12.2016