מפגש לימודי (ישיבה למוזמנים): שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי (ישיבה למוזמנים): שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן

מועד האירוע: 08/08/2016, ד' באב תשע"ו
מצגות וחומרי רקע מהמפגש
צוות מומחים: שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
בהשתתפות: 08/08/2016, ד' באב תשע"ו