מפגש לימודי: שרשרת הפיתוח המקצועי וההדרכה במשרד החינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: שרשרת הפיתוח המקצועי וההדרכה במשרד החינוך

מועד האירוע: ח' בכסלו תשע"ח, 26.11.2017
סדר יום, נייר רקע וסיכום המפגש
ועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך

מטרת המפגש הלימודי הייתה הכרות עם השחקנים העיקריים העוסקים בפיתוח מקצועי והדרכה במשרד החינוך, תחומי העשייה שלהם והקשיים בה ומערכת יחסי הגומלין עם יחידות המטה והשטח. 
מפגש זה היה הראשון משני מפגשים שמיועדים ליצירת מפה של תחום הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. המפגש הבא יתמקד בשחקנים חיצוניים למשרד החינוך. 

 
 
בהשתתפות: ח' בכסלו תשע"ח, 26.11.2017