מפגש לימודי: פיתוח מקצועי והדרכה ברשויות מקומיות, ברשתות חינוכיות ובארגוני מגזר שלישי
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש לימודי: פיתוח מקצועי והדרכה ברשויות מקומיות, ברשתות חינוכיות ובארגוני מגזר שלישי

מועד האירוע: י"ב בשבט תשע"ח, 28.1.2018
חומרי רקע וסיכום המפגש
ועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה (של מורים) במערכת החינוך

 
 
 
               מצגת: הוראה בישראל - בדרך למקצוע קליני? אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ 
 
 
 
 
בהשתתפות: י"ב בשבט תשע"ח, 28.1.2018