הכנס השנתי 2.1.2019 - טיפוח מיומנויות חברתיות-רגשיות (SEL) במערכת החינוך
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

הכנס השנתי 2.1.2019 - טיפוח מיומנויות חברתיות-רגשיות (SEL) במערכת החינוך

לצפייה במצגות ובהרצאות
ועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך
 
 
טיפוח מיומנויות חברתיות-רגשיות (SEL) במערכת החינוך 2.1.2019
 
                                         
  
חומרי רקע לכנס:
חוברת הכנס ובה סדר היום, תקצירי הרצאות, תקצירי קו"ח של הדוברים.
 
 

 

מושב ראשון: תמונת מצב עדכנית של SEL בתיאוריה ובמחקר
יו"ר: פרופ' רמי בנבנישתי, האוניברסיטה העברית, יו"ר ועדת המומחים.

פרופ' קימברלי שונט-רייכל, University of British Columbia: מדיניות והטמעה מערכתית של SEL

 
 
 

 

 
מושב שני – תוכניות התערבות מוכוונות תלמידים
יו"ר: פרופ' מיכל אל יגון, אוניברסיטת תל אביב
 
  

ד"ר דפנה קופלמן, המרכז הבינתחומי: אני יכול להצליח – א.י.ל – תוכנית מערכתית לקידום תפקוד לימודי, רגשי, חברתי מגיל הגן עד חטיבת הביניים.

 
 
 

פרופ' יואל אליצור, האוניברסיטה העברית: תוכניות התקשרו"ת – למידה רגשית־חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות בגילאי הגן

לדגשים מההרצאה / פרוטוקול

 
 

מגיבים:

ד"ר גילמור קשת, מנהלת האגף למדעים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך.
 
 

מושב שלישי, הערכה ומדידה של SEL
יו"ר: פרופ' משה ישראלשוילי, אוניברסיטת תל אביב

מושב רביעי – המורה במרכז: מקומו של המורה בפיתוח SEL
יו"ר: ד"ר דפנה קופלמן, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

פרופ' קובי יבלון, אוניברסיטת בר אילן: SEL בהכשרת מורים ובהוראה: מתיאוריה למעשה

 
 
 

פרופ' עפרה מייזלס, אוניברסיטת חיפה: המורה תחילה – השקעה ברווחה ובשגשוג של המורה כתנאי לקידום SEL

 
 

ד"ר אבי בנבנישתי, מנהל תיכון קלעי: ניהול לתקווה – תפיסה ניהולית־חינוכית ומשמעויותיה באשר למקומו של המורה בבית הספר

 
חומרי רקע לכנס:
חוברת הכנס ובה סדר היום, תקצירי הרצאות, תקצירי קו"ח של הדוברים.
 
חומרים נוספים:
בהשתתפות: