ישיבה פתיחה של ועדת חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

ישיבה פתיחה של ועדת חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

מועד האירוע: 10/09/2019
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה
בפגישה זו נציגי האגפים המזמינים במשרד החינוך – המזכירות הפדגוגית, מנהל חברה ונוער וראמ"ה - הציגו את הסוגיות המרכזיות שמעסיקות בתחום החינוך לערכים ואת השאלות בהן היו רוצים שהועדה תעסוק.
בהמשך הוצגו שלוש סקירות ספרות שנכתבו כהקדמה לפעילות הועדה. בחלק המסכם חברי הוועדה הציגו את עצמם ולאחר מכן התקיים דיון על  תחומי העיסוק של הועדה בהמשך השנה.
 
 
מדידה רחבת היקף של ערכים במערכת החינוך, מחשבות ותובנות מתוך הניסיון של ראמ"ה, ד"ר דוד רטנר - מנהל תחום, ראמ"ה. 
 
"המניעים לחינוך לערכים" – סקירה השוואתית, ד"ר נירית טופול - מרכזת הוועדה מטעם היוזמה.
 
הצגת סקירות ספרות בנושא "כיצד מחנכים לערכים" ו "דרכי מסירה של ערכים" - שרי אלפי ניסן.
 
 
 
בהשתתפות: 10/09/2019