(A Whole school approach to social and emotional learning (SEL - גישה מערכתית ללמידה חברתית-רגשית
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

(A Whole school approach to social and emotional learning (SEL - גישה מערכתית ללמידה חברתית-רגשית

סדנה למוזמנים
ועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך
סדנא בהחיית ד"ר כרמל צ'פאי Carmel Cefai - חבר אגודת הפסיכולוגים הבריטית, עומד בראש המרכז לחוסן נפשי ולבריאות חברתית־רגשית ומשמש פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה בפקולטה לרווחה חברתית באוניברסיטת מלטה. 
 
בתי ספר החותרים לחינוך איכותי ומותאם למאה ה-21 מבינים כיום מהי מערכת הכישורים הנדרשת מהתלמידים: לא רק כישורים קוגניטיביים, אלא גם כישורים חברתיים־רגשיים שיסייעו להם לנווט במשימות ובאתגרים הניצבים בפניהם. בסדנה תוצג גישת ה- whole school ללמידה חברתית־רגשית, המבוססת על סקירות ומחקרים עדכניים שערך ד”ר צ’פאי. הסדנה תעסוק בנושאים יישומיים כמו הוראה ישירה או מוטמעת של כישורים, השפעה של אקלים כיתתי, הכשרת מורים ל- SEL , התמודדות עם מגוון תרבותי והתאמה תרבותית, שילוב והכלה, תוכניות התערבות מבוססות נתונים וכן סוגיות של מדידה והערכה. ד”ר צ’פאי יציג דוגמאות מעבודתו בתוכניות לקידום SEL המיועדות לתלמידים ולמורים.  
 
חומרי רקע שחולקו לקראת המפגש:
 
 
  חיזוק החינוך החברתי־רגשי כרכיב ליבה בתוכניות הלימודים באיחוד האירופי 
 
בהשתתפות: