קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 1
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 1

מועד האירוע: 04/08/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי
בהשתתפות: 04/08/2019