קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 3
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

קבוצת עבודה בנושא עקרונות מיטביים לחינוך הבלתי פורמלי - מפגש 3

מועד האירוע: 16/12/2019
: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי
סדר יום:
 
בהשתתפות: 16/12/2019