מפגש ועדת חינוך לערכים 3.2.2020
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

מפגש ועדת חינוך לערכים 3.2.2020

מועד האירוע: 03/02/2020
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

המפגש עסק בנושא מדידה והערכה של ערכים:

המושב הראשון עסק בשאלות עקרוניות במדידת ערכים כמו מה מודדים ומהי המורכבות הכרוכה בכך. ד"ר מיה בניש וייסמן הציגה תובנות מסדנה שעסקה בבחירת ערכים בכנס השנתי של היוזמה ולאחר מכן פרופ' חנן אלכסנדר חנן הציג עקרונות לפדגוגיה שאינה מבוססת על אינדוקטרינציה. 
המושב השני עסק במדידה כמותית של ערכים. במושב הרצו פרופ' אריאל כנפו נעם, פרופ' שאול אורג וד"ר נגה סברדליק. בין היתר הוצגו מחקרים המבוססים על התיאוריה של פרופ' שלום שוורץ. 
המושב השלישי עסק בהערכה איכותנית של ערכים. פרופ' תמר אריאב סקרה את דרכי ההערכה לתוכניות חינוך לערכים בארץ וב OECD. לאחר מכן ד"ר ליאת נצר ממרכז אקורד הציגה את מרכיבי המדד שעוסק בגזענות ותארה את תכניות ההתערבות שנעשות בעקבות האבחון בבתי הספר. גב' אלירז קראוס ממשרד החינוך סיפרה על שילוב ערכים בתחומי הדעת ועל דרכי הערכה  חלופיות שפותחו במקביל לכך.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 דמות הבוגר, תו תקווה ישראלית בחינוך
 
 
 מדד תו תקווה ישראלית בחינוך
 
 
קישור לתוכנית מובילים ערכים מטעם מינהל חברה ונוער והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
 
 
 
בהשתתפות: 03/02/2020