הצגת סקירות בנושא חינוך לערכים וכלים למדידה והערכה של התחום. מפגש מקוון 8.9.2020
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

הצגת סקירות בנושא חינוך לערכים וכלים למדידה והערכה של התחום. מפגש מקוון 8.9.2020

: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה
 
חברי ועדת המומחים לנושא חינוך לערכים מתכבדים להזמינכם למפגש מקוון שבו יוצגו סקירות חדשות בנושאים: תוכניות לחינוך ולמעורבות אזרחית, אתגרים ומורכבויות במדידת ערכים וכלים למדידת ערכים.
 
שלישי | 8.9.20 | 9:00-11:00
 
סדר היום:
 
כלים למדידה ולהערכה כמותית ואיכותנית של ערכים
מציגה: גב' ורד הושמנד
חברי ועדה מלווים: פרופ' זהבית גרוס, פרופ' זמירה מברך וד"ר צור קרליץ
 
 
בקרוב יעלה מסמך - דגשים ופרוטוקול מהצגת הסקירה בנושא "כלים למדידה ולהערכה כמותית ואיכותנית של ערכים".
 
מציגה: ד"ר שני בר און ממן
חברי ועדה מלווים: פרופ' חנן אלכסנדר, פרופ' ירון להבי ופרופ' שאול סמילנסקי
 
 
* בקרוב יעלה מסמך - דגשים ופרוטוקול מהצגת הסקירה בנושא "האתגרים במדידה ובהערכה שך ערכים - תאוריה ופרקטיקה".
 
מציגה: ד"ר ימאמה עבד אל־קאדר
חברות ועדה מלוות: ד"ר סראב אבו־רביעה קווידר, פרופ' זהבית גרוס ופרופ' שפרה שגיא
 
 
 * בקרוב יעלה מסמך - דגשים ופרוטוקול מהצגת הסקירה בנושא "תוכניות לחינוך אזרחי במגוון מדינות".
 
לשידור המפגש בפייסבוק לחצו כאן
בהשתתפות: