קשרים אפשריים בין חינוך מדעי לחינוך אזרחי
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

אירועים

קשרים אפשריים בין חינוך מדעי לחינוך אזרחי

מועד האירוע: 08/07/2021
ועדת קונסנסוס: חינוך לערכים – קווים מנחים למדידה והערכה

מפגש זה עסק בערכים המשותפים לחשיבה המדעית ולחשיבה הדמוקרטית ובדרכים בהן החינוך המדעי והחינוך האזרחי יכולים לחזק זה את זה.

 
השתתפו במפגש (לפי א"ב של שמות המשפחה): פרופ' חנן אלכסנדר, פרופ' זהבית גרוס, 
ד"ר הילה טוב, ד"ר נירית טופול, פרופ' ירון להבי, פרופ' זמירה מבורך, רננה פרזנצ'בסקי אמיר, יפעת פרופרד"ר טלי פרידמן, ד"ר אודט סלע, פרופ' מייקל פויר, רננה פרזנצ'בסקי אמיר,
ד"ר צור קרליץ, ד"ר מירי שליסל, ד"ר גילמור קשת.
 
 
מצגת ההרצאה של פרופ' מייקל פויר: 
 
 
 
בהשתתפות: 08/07/2021