יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - Members
Contact us | للصفحة باللغة العربية | עברית |

Members

Prof. Dina Tirosh

Tel Aviv University

Prof Joseph Tzelgov

Ben Gurion University of the Negev

Prof. Edna Ulmann-Margalit

The Hebrew University of Jerusalem

Ms. Irit Wainberg-dosh

Blich High school

Prof. David Weisburd

The Hebrew University of Jerusalem

Mr. Ariel Weiss

Yad-Hanadiv

Prof. Menahem Yaari

Israel Academy of Sciences and Humanities
Current Role: Chair of Steering Committee

Prof. Yaacov Yablon

Bar Ilan University
< 20 21 22 >