יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' ישראל בר-יוסף

מכון ויצמן למדע

פרופ' בני גיגר

מכון ויצמן למדע והקרן הלאומית למדע

פרופ' שאול הוכשטיין

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת ההיגוי של היזמה (2009 - היום)

גב' אסתר מגן

תיכון 'אוסטרובסקי' ומכון ויצמן למדע

גב' שלומית עמיחי

תכנית 'חותם'