יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' לאה אחדות

מכון ון ליר

פרופ' מיכל בלר

מכללת לוינסקי לחינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

מר נעם זוסמן

בנק ישראל

פרופ' טל ז'רסקי

אוניברסיטת חיפה

ד"ר איריס טבק

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אורלי מנור

האוניברסיטה העברית בירושלים