יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר ברוריה אגרסט

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אבישי הניק

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אברהם הרכבי

מכון ויצמן למדע
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

פרופ' משה זיידנר

אוניברסיטת חיפה

פרופ' משה יוסטמן

המרכז האקדמי רופין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' מיכאיל קרייני

האוניברסיטה העברית בירושלים