יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' עלית אולשטיין

האוניברסיטה העברית בירושלים

מר עפר אפרתי

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' נאסר בסל

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אלה לנדאו-טסרון

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מנחם מילסון

האוניברסיטה העברית בירושלים