יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

גב' רות אוטולנגי

משרד החינוך (לשעבר)

פרופ' רבקה איזיקוביץ'

אוניברסיטת חיפה

פרופ' דורית ארם

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יפעת בן-דוד קוליקנט

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אברהם הרכבי

מכון ויצמן למדע
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21

פרופ' מונא חורי כסאברי

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' טלי טל

הטכניון

פרופ' יונתן כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים
1 2 >