יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' שושנה בלום-קולקה

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר טלי גורלי-טוראל

סמינר הקיבוצים

פרופ' אבישי הניק

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' איריס לוין

אוניברסיטת ת"א

ד"ר מרים מבורך

מכללת לוינסקי לחינוך

פרופ' זמירה מברך

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

פרופ' פנינה ש. קליין

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אבי שגיא-שְורץ

אוניברסיטת חיפה