יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

ד"ר איתי אשר ז"ל

משרד החינוך

סימא גוטמן

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

ד"ר ירון גירש

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר הדס גרונר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ד"ר יריב פניגר

אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר חגי קופרמינץ

אוניברסיטת חיפה