יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' אודרי אדי רקח

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה - מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

גב' חנה אזולאי הקסטר

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

מר אליסף אסולין

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

ד"ר איתי אשר ז"ל

משרד החינוך

ד"ר איריס בן-דוד הדר

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

ד"ר רון ברצלבסקי

ראמ"ה
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

ד"ר חיים גת

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל

פרופ' נח לוין-אפשטיין

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת ההיגוי של היזמה (2014-היום) וחבר בקבוצת עבודה בנושא מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל
1 2 >