יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' אודרי אדי רקח

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה - מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

ד"ר איתי אשר

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

ד"ר איריס בן-דוד הדר

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

ד"ר רון ברצלבסקי

ראמ"ה
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל

הילה לנקרי-מיוסט

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה בנושא מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

פרופ' אדם ניר

האוניברסיטה העברית
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה - מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

דב נתן

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה בנושא מדידת שיפור בבתי ספר בישראל

מר פנחס קליין

משרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: מדידת שיפור בבתי הספר בישראל