יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' זהבית גרוס

אוניברסיטת בר־אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר צור קרליץ

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר סראב אבורביע-קווידר

אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

פרופ' חנן אלכסנדר

אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

פרופ' תמר אריאב

המכללה האקדמית בית ברל
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר מיה בניש וייסמן

אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד״ר מרים נחמה (נחומי) יפה

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

פרופ' אריאל כנפו־נעם

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה
1 2 >