יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' ירון להבי

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

פרופ' זמירה מברך

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

פרופ' שפרא שגיא

אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה
< 1 2