יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

גב' בלהה בן אליהו

מכון כרם
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

פרופ' אבנר בן עמוס

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

פרופ' אביבה חלמיש

האוניברסיטה הפתוחה
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

פרופ' רון מרגולין

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: יו"ר צוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך

פרופ' שי פרוגל

מכללת סמינר הקיבוצים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בצוות המומחים לנושא קידום מדעי הרוח במערכת החינוך