יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' מוחמד חאג'-יחיא

האוניברסיטה העברית בירושלים

גב' נסרין חדאד חאג' יחיא

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מונא חורי כסאברי

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' מיכל טבח

אוניברסיטת תל אביב
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

ד"ר איריס טבק

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

איתן טימן

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בקבוצת עבודה: יסודות משותפים לחינוך הבלתי פורמלי

פרופ' טלי טל

הטכניון

ד"ר גייל טלשיר

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >