יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך - חברים בוועדות או בצוותי מומחים
ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية | לדף הפייסבוק |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' יונתן כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר יואב כהן

המרכז הארצי לבחינות והערכה

פרופ' אריאל כנפו־נעם

האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר מיכאל כץ

אוניברסיטת חיפה

פרופ' יעקב כץ

בתוקף תפקידו כמ"מ המדען הראשי, משה"ח

פרופ' ירון להבי

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר ועדת חינוך לערכים - קווים מנחים למדידה והערכה

ד"ר ג'ניפר לואיס

אוניברסיטת מישיגן
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >