ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

חברים בוועדות או בצוותי מומחים

פרופ' מנוחה בירנבוים

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' שושנה בלום-קולקה

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מיכל בלר

מכללת לוינסקי לחינוך
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בוועדת קונסנסוס: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

פרופ' נחמן בן יהודה

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מרים בן פרץ

אוניברסיטת חיפה

ד"ר חגית בנבג'י

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' רמי בנבנישתי

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חבר בוועדת קונסנסוס: טיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך

ד"ר איריס בן-דוד הדר

אוניברסיטת בר-אילן
תפקיד נוכחי ביזמה: חברה בקבוצת עבודה: מדד גיוון חברתי-כלכלי (אינטגרציה) בבתי ספר בישראל
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >